Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  informujemy, że:


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: 
  Grzegorz Szczęsny Firma Handlowo-Usługowa Eol ul. Witolda Gombrowicza 39/37  38-700 Ustrzyki Dolne
  NIP: 6891150022 
  e-mail: jachtysolina@interia.pl. 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu obsługi klienta oraz przesyłania informacji handlowych. 
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. 
 4. Dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas wizyty w siedzibie firmy lub podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 5. Dane wykorzystujemy do kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług oraz obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy). Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę dane mogą być wykorzystywane do celów marketingowych w szczególności przesyłania oferty handlowej. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres max 5 lat.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 
 8. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. 
 9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Zgłoszenie takie powinno zostać przesłane na adres: jachtysolina@interia.pl
 10. Informujemy również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Czarter Jachtów Solina

Czarter jachtów na Solinie, wynajem jachtów, rejsy po jeziorze Solina, żeglarstwo, Bieszczady